Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

Zásady ochrany osobních údajů Home 4 Pets, z.s.

I. Správce osobních údajů

 • Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je organizace Home 4 Pets, z.s., IČ: 22763449, se sídlem Thámova 18, 180 00 Praha 8 (dále jen „Home 4 Pets“ nebo „H4P“).

 • Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určitý nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

 • Subjektem údajů se rozumí fyzická osoba, ke které se osobní údaje vztahují a která tyto údaje dobrovolně poskytla H4P.

II. Rozsah zpracování osobních údajů

 • Home 4 Pets zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa trvalého či přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození, číslo OP, bankovní údaje – číslo účtu, kód banky (dále jen „osobní údaje“) pokud mu byly tyto údaje poskytnuty.

 • Kromě shora uvedených osobních údajů Home 4 Pets zaznamenává a uchovává tzv. behavioriální údaje týkající se subjektu údajů, kterými jsou zejména účast na akcích H4P, otevírání e-mailů zasílaných H4P, monitoring plateb, četnost podepisování online petic a jiné online a offline aktivity (dále jen „jiná data“).

 • H4P může všechny tyto údaje dále propojovat s oprávněně zveřejněnými osobními údaji uvedenými o subjektu údajů ve veřejně přístupných zdrojích, tyto údaje shromažďovat, zpracovávat, sledovat, vyhodnocovat a jinak s nimi zacházet, s výjimkou poskytnutí těchto údajů třetím osobám bez předchozího souhlasu subjektu údajů.

III. Shromažďování a zpracování osobních údajů

 • Home 4 Pets provádí zpracování osobních údajů v souladu s platnou právní úpravou, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“).

 • O poskytnutí osobních údajů může být subjekt údajů požádán při prvním dobrovolném aktivním kontaktu s H4P, zejména v případě podepisování Adopčních, Darovacích či jiných smluv, online i offline petic, návštěvě internetových stránek H4P, při účasti na akcích pořádaných H4P, zasílání příspěvků H4P, offline i online registrací, zařazením na seznam účastníků, offline i online žádostí o spolupráci provedenou subjektem údajů osobně, korespondenčně, emailem a telefonicky, či jakoukoliv jinou formou poskytnutí (dále jen „první kontakt s H4P“).

 • Organizace Home 4 Pets je oprávněna shromažďovat, zpracovávat a sledovat osobní údaje a jiná data subjektu údajů.

 • Organizace Home 4 Pets výhradně sama zpracovává osobní údaje a jiná data subjektu údajů. Pouze na základě smlouvy a dle zákonných podmínek mohou být osobní údaje a jiná data týkající se subjektu údajů předány ke zpracování jinému správci.

IV. Účel zpracování osobních údajů

 • Osobní údaje a jiná data ve shora uvedeném rozsahu mohou být Home 4 Pets zpracovány za účelem následné komunikace se subjektem údajů prostřednictvím emailu, telefonického hovoru, poštovní korespondence nebo zasíláním SMS zejména v následujících záležitostech H4P:

1. adopce zvířete, poskytování dočasné péče o zvíře a informování o dalších aktivitách H4P

2. komunikace související se statusem příznivce, dobrovolníka, člena, člena klubu či dárce H4P zejména potvrzení o přijetí daru, aktualizace kontaktních údajů, účasti na akci pořádané H4P atd.

3. zasílání newsletteru, informací o aktivitách H4P, náboru nových dobrovolníků či pracovníků, možnostech poskytnout H4P dobrovolný příspěvek pro podporu její činnosti, žádostí o spolupráci či jiných vhodných aktivit subjektu údajů v souvislosti s činností H4P

V. Souhlas se zpracováním osobních údajů

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů podle těchto Zásad uděluje subjekt údajů organizaci Home 4 Pets jako správci osobních údajů při prvním kontaktu se SZ podle čl. IV těchto Zásad.

VI. Doba udělení souhlasu

 • Subjekt údajů uděluje souhlas H4P se zpracováním osobních údajů a jiných dat za účelem stanovených v těchto Zásadách na dobu neurčitou, resp. do doby, než subjekt údajů souhlas odvolá.

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Subjekt údajů je oprávněn souhlas kdykoliv prostřednictvím standardních komunikačních kanálů odvolat. Po odvolání souhlasu Home 4 Pets zajistí, aby veškeré údaje subjektu údajů byly z databáze zlikvidovány a nebyly nadále zpracovány, s výjimkou stanovenou ZOOÚ). Údaje související s adopcemi, převzetím zvířat do péče a dary poskytnutými H4P před odvoláním souhlasu vymazány nebudou.

VII. Přístup subjektu údajů k osobním údajům

 • Subjekt údajů má od okamžiku zpracování osobních údajů právo kdykoliv požádat Home 4 Pets o informaci o zpracování svých osobních údajů. V takovém případě H4P poskytne subjektu údajů informace v rozsahu stanoveném ZOOÚ.

VIII. Využívání informací o návštěvníkovi stránek Home 4 Pets

 • Stránkami Home 4 Pets se rozumí jakýkoliv digitální obsah přístupný na internetových doménách, jejichž vlastníkem či držitelem je Home 4 Pets.

 • Internetové stránky Home 4 Pets mohou obsahovat odkazy na různé internetové stránky třetích osob, zejména na sociální sítě jako jsou Facebook, Twitter, Google+, Youtube apod. Tyto odkazy nejsou součástí internetových stránek H4P, přičemž mohou používat cookies sledující činnost subjektu údajů na internetu. Cookies třetích osob se řídí zásadami ochrany osobních údajů těchto třetích osob. Cookies lze zablokovat v nastavení daného internetového prohlížeče.

 • Internetové stránky Home 4 Pets používají Google analytics a mohou shromažďovat technické údaje o požadavku subjektu na získání obsahu ze serveru v rozsahu IP adresa, čas požadavku, typ prohlížeče, operační systém, apod.

IX. Kontakt

V případě dotazů, připomínek týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, žádostí o poskytnutí informací nebo likvidaci osobních údajů dle ZOOÚ lze kontaktovat pověřence Home 4 Pets pro ochranu osobních údajů prostřednictvím e-mailové adresy: info@home4pets.cz

 

Čísla účtů:

BEST FRIENDS

Transparentní účet:

706670778 / 2010

 

HOME 4 PETS:

265723765 / 0300

 

Kontakt

Pro získání podrobnějších informací o vybraném psíkovi / kočce prosím využijte tel. / e-mail přímo na útulek nebo organizaci, kde se zvíře aktuálně nachází. Všechny údaje najdete v textu příslušného inzerátu. Děkujeme.

 

Pro všeobecné dotazy, popř. zjištění možnosti převozu konkrétního zvířete ze Slovenska, prosím volejte:

+420 774 706 026
+420 774 653 354

nebo pište: 
info@home4pets.cz
adopce@home4pets.cz

 

TOPlist

Naši přátelé a partneři

Logo Staň se srdcařem

 

Obdivuhodný tým laskavých lidí, bez kterých by se mnoho čtyřnožců z nouze nedostalo

 

akr
Oficiální partner projektu BEST FRIENDS

 

Logo SUPER ZOO

 

Psí školka na pražských Vinohradech, kde Vám psíka nejen pohlídá, ale s výchovou či fyzioterapií pomůže naše zkušená kolegyně Denisa Salátková

 

Logo Ocasci.cz

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Vice informací